بزرگان مردمی ولسوالی نوتاسیس «زاول» با کشت مواد مخدر مبارزه میکنند

نیوزویم- هرات: چهارشنبه23حوت1396 / 14مارچ2018
IMG_9544
ده ها تن از بزرگان محلی ولسوالی زاول ولایت هرات؛ طی نشستی از برنامه های اداره محلی برای مبارزه با کشت مواد مخدر اعلام حمایت کردند.
امروز چهار شنبه نشست مردمی تحت نام » جرگه آگاهی عامه» در مورد مبارزه با کشت ، قاچاق و استعمال مواد مخدر از سوی ریاست مبارزه با مواد مخدر ولایت هرات در مرکز ولسوالی نو تاسیس زوال (مربوط شیندند سابق) برکزار گردید.
در این جرگه نزدیک به دوصد تن از بزرگان محلی شامل علمای دین، متنفذین، جوانان، زمینداران و دهقانان ولسوالی زاول اشتراک داشتند.
محور اصلی گفتگو در این نشست را:
  1. تعهد مردم به عدم کشت مواد مخدر در سال آینده
  2. تقاضای مردم از دولت برای فراهم ساختن پیاز زعفران و پیاز سیر
  3. و در خواست مردم از دولت برای توجه جدی در تامین امنیت  و فراهم سازی دیگر نیاز های مردم تشکیل میداد.
IMG_9436محمد سعید سروری ولسوال زاول از اینکه ریاست مبارزه با مواد مخدر هرات این ولسوالی نو تاسیس را برای برگزاری جرگه آگاهی عامه در مورد مبارزه با کشت مواد مخدر انتخاب نموده است اظهار خوشی کرد؛ و وعده سپرد که با تمام قوت برای جلوگیری از کشت مواد مخدر در سال آینده مبارزه خواهد کرد.
وی افزود : مردم زاول عموما از مسئولین و کارمندان ولسوالی حمایت میکنند و تا کنون بخاطر بهبود امورات حکومتداری و ارائه خدمات دولتی همکاری داشته اند.
ولسوال زاول میگوید که با همکاری مردم بخصوص علمای دین برای آگاهی دادن به مردم از مبارزه جدی دولت برای ریشه کن سازی مواد مخدر کار خواهد کرد و این پیام را به تمام باشندگان ولسوالی خواهند رساند.
او گفت که تلاش میکند تا ولسوالی زاول را در سال آینده از کشت مواد مخدر صفر بسازد.
در ادامه؛ مولوی ملا محمود عالم دین، حاجی عبدالغنی خان ، ارباب احمد شاه خان ،  ارباب نصیر احمد خان  ،  ملا بسم الله عالم دین ، حاجی محمد عوض خان و صوفی نور احمد خان  زمین داران و بزرگان قومی ولسوالی زاول به نوبت سخنرانی کرده و از برگزاری این جرگه اظهار خوشی کردند.
آنها هر کدام در سخنرانی خود خواهان توجه جدی اداره محلی هرات به این ولسوالی تازه تاسیس در بخش توزیع پیاز زعفران و پیاز سیر شدند.
این بزرگان قومی گفتند که اگر دولت میخواهد که در ولسوالی زاول مواد مخدر کشت نشود باید در راستای امنیت و زراعت این ولسوالی توجه جدی صورت گیرد.
IMG_9603یک تن از حاضرین در این جرگه از میان جمعیت مردم ایستاد شد و از رئیس مبارزه با مواد مخدر خواست تا نیازمندی های زمینداران و دهقانان این ولسوالی را به گوش مسئولین مرکزی برساند.
این نمایندگان مردم  ولسوالی زاول میگفتند: با آنکه این ولسوالی هنوز هم تحت چالش های مهم امنیتی قرار دارد و حضور گسترده گروه های مخالفین دولت در آن محسوس است؛ بازهم حاضر اند تا با دولت همکاری کنند ؛ مشروط بر اینکه اداره محلی هرات نیز نیازمندی های مردم این ولسوالی را در اولویت کار خود قرار دهد.
زمینداران زاول از دولت گلایه داشتند که هیچ توجهی به مردم زاول که در گذشته مربوط به ولسوالی شیندند بود نداشته است.
در ختم محفل غلام جیلانی دقیق رئیس مبارزه بامواد مخدر هرات از اینکه بزرگان ولسوالی زاول با توجه به تهدیدات شدید امنیتی بازهم در این جرگه حاضر شدند اظهار قدردانی کرد.
IMG_9536
او گفت که من این جرگه مهم را بخاطر تشویق مردم و دهقانان ولسوالی زاول در اینجا دایر کردم تا هم از شما بخاطر همکاری تان با ولسوالی تشکر کنم و هم پیام دولت در راستای مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر را از طریق شما به گوش مردم این ولسوالی برسانم.
رئیس مبارزه با مواد مخدر افزود که من هیچ وعده ای بخاطر کمک و تهیه امکانات برای شما نمیدهم؛ ولی تعهد میسپارم که خواسته ها و نیازمندی های شما را با وزارت مبارزه با مواد مخدر و دیگر نهاد های مربوطه دولتی و موسسات همکاری خواهم رساند.
IMG_979AA6
براساس اظهارات مردم در این نشست؛ ولسوالی بزرگ شیندند به دلیل اینکه دارای وسعت اراضی زیاد بوده و یکی از بزرگترین ولسوالی ها در سطح کشور محسوب میشد و سطح تهدیدات امنیتی باعث شد تا حکومت مرکزی این ولسوالی را به پنج واحد اداری تقسیم کند؛ اما هنوز هم امنیت در تمام ساحات این ولسوالی شکننده بوده و حضور مخالفین دولت باعث بد امنی و در برخی نقاط باعث کشت مواد مخدر میگردد.
اما از سوی دیگر اداره محلی هرات در تلاش است تا با فعال سازی تمام ولسوالی های تازه تاسیس امنیت را در جنوب هرات تامین نموده و خدمات دولتی را برای عموم مردم این ساحات تسهیل کند.

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim