Tuesday, March 13, 2018

یک ولسوال طالبان در مرکز شهر هرات بازداشت شد

نیوزویم- هرات: سه شنبه22حوت1396 / 13مارچ2018
woliswalآرشیف
ملا عبدالرئوف ولسوال نام نهاد طالبان برای ولسوالی کشک کهنه ولایت هرات امروز در مرکز شهر هرات بازداشت شده است.
جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید که این مقام مهم طالبان زمانیکه برای انجام و سازماندهی برخی فعالیت های ضد دولتی به شهر هرات آمده بود؛ از سوی نیروهای کشفی از منطقه چوک شهرنو ( مرکز شهر) بازداشت شده است.
سخنگوی والی هرات همچنان از بازداشت دو تن به اتهام خرید و فروش سلاح برای مخالفین خبر داد.
وی افزود که از نزد این افراد پنج میل سلاح ومقداری تجهیزات جنگی ویک عراده موترسراچه نیز بدست آمده است.
@newsvim

No comments:

Post a Comment