Music

3/Music/post-grid

Saturday, March 31, 2018

امنیت ملی هرات یک تن را از چنگ ربایندگان نجات داد

najat mardنیوز ویم _ هرات: شنبه 11حمل1397 / 31مارچ2018
امنیت ملی هرات یک فرد اختطاف شده را از چنگ آدم ربایان نجات داده است.
دفتر مطبوعات امنیت ملی هرات گزارش داده که چندی قبل آدم ربایان یک تن از باشندگان هرات که دریور یک موتر بارکش بوده است را اختطاف و به مناطق کوهستانی ولسوالی غوریان منتقل کرده بودند.
منبع افزود که فرد اختطاف شده از داخل یک چاه در منطقه تیرکش ولسوالی غوریان نجات داده شد؛ اما قبل از رسیدن موظفین امنیتی؛ آدم ربایان از ساحه متواری شده بودند.
کانال تلگرام نیوز ویمNewsVim