طالبان از جمله 5 معلم اختطاف شده؛ یکتن را تیرباران کردن

نیوزویم- هرات: جمعه10حمل1397 / 30مارچ2018
SHINDANDبر اساس گزارش ها؛ عصر دیروز پنجشنه طالبان مسلح 5 معلم را در ولسوالی شیندند ولایت هرات اختطاف کرده و به جای نامعلومی بردند. گفته شده که در میان معلمان ربوده سده، دو تن برادر بودند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات با تائید این خبر میگوید که ساعتی پس از این واقعه،طالبان یک تن از معلمان جوان بنام احمد را بی رحمانه تیرباران کرده اند. تا کنون انگیزه و علت اختطاف این گروه از معلمان در ولسوالی شیندند مشخص نشده و از سرنوشت 4معلم دیگر نیز اطلاعی در دست نیست. این درحالیست که دیروز پنجشنبه طالبان در ولسوالی شیندند دو کارمند لوژستیگی یک شرکت راهسازی را نیز ربوده اند. ولسوالی شیندند هرات طی 15 سال اخیر از نا امن ترین ولایات هرات به شمار رفته و با آنکه اخیرا به پنج واحد اداری تقسیم شده است؛ امابه گفته مردم محل؛ نا امنی ها در این ولسوالی همچنان بیداد میکند.

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim