2 دزد مسلح در هرات دستگیر شدند

doozdنیوزویم- هرات: یکشنبه20حوت1396 / 11مارچ2018
پولیس هرات دو دزد مسلح را از مرکز شهر بازداشت کرده است.
عبدالاحد ولی زاده سخنگوی پولیس هرات میگوید که این افراد روز گذشته پول های یکتن از باشندگان شهرک (المهدی جبرئیل) را با تهدید اسلحه به سرقت برده و با پولیس نیز به درگیری مسلحانه پرداختند.
ولی زاده میگوید که یکتن از این دزدان با شلیک پولیس زخم برداشت و سپس هردوی شان از سوی پولیس حوزه دوازدهم امنیتی همراه با دو میل تفنگچه ترکی ، 41 فیر مرمی ، مبلغ یک میلیون و 650 هزار تومان ایرانی، 2450_افغانی، یک سیت موبایل ، یک جلد جوازسیر دزدی شده و یک عراده موترسایکل نیز بدست آمده است.
که پول یاد شده به مالک اصلی آن تسلیم داده شد.
@newsvim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim