بازداشت 2تن حین انتقال اسلحه برای مخالفین در هرات

amniat mili 2
 نیوزویم- هرات: سه شنبه22حوت1396 / 13مارچ2018
اداره امنیت ملی هرات دو تن را حین انتقال اسلحه برای مخالفین دولت بازداشت کرده است.
در خبرنامه ریاست امنیت ملی هرات آمده است که این دو تن به تعداد 4 میل تفنگچه و یک میل کلاشنکوف را در یک موتر سراچه جاسازی و قصد انتقال آن از ولسوالی غوریان برلی مخالفین دولت در ولسوالی اوبه هرات را داشتند.
منبع میگوید که این افراد از شهر هرات بازداشت شده و تحت بازجویی قرار گرفته اند.
ولسوالی غوریان محلی که این محموله سلاح از آنجا بارگیری شده است یکی از ولسوالی های مرزی هرات با کشور ایران بوده و  ولسوالی اوبه هرات که این سلاح ها قرار بود به آنجا برسد؛ یکی از ولسوالی هاییست که از حضور چندین گروه مخالفین دولت در آن گزارش شده است.
@newsvim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim