بازداشت 2قاچاقبر و 1 فروشنده اسعار جعلی در هرات

 نیوزویم- هرات: شنبه11حمل1397 / 31مارچ2018
2 qachaqchi
پولیس مبارزه با مواد مخدر ولایت هرات از بازداشت دو قاچاقچی مواد مخدر خبر داده است.
عبدالاحد ولی زاده سخنگوی پولیس هرات میگوید که این دو قاچاقبر همراه با 20کیلوگرام هیروئن بازداشت شده اند.
وی افزود که قاچاقبران یادشده باشندگان ولسوالی غوریان هرات اند که مقدار یادشده مواد مخدر را به شکل ماهرانه ای در داخل دو عراده موتر تیزرفتار نوع (کرولا و سراچه) جاسازی و قصد انتقال آن به مناطق مرزی را داشتند که از منطقه تیرپل در مسبر شاهراه هرات – اسلام قلعه کشف و بدست آمده است.
در یک خبر دیگر:
pol taqalobiپولیس هرات یک باشنده این ولایت را همراه با مقداری پول های جعلی بازداشت کرده است.
سخنگوی پولیس هرات میگوید که این فرد که باشنده ناحیه ششم شهر هرات میباشد و روز گذشته از منطقه پای منارها؛ همراه با 600 دالر آمریکایی و 3000 افغانی پول جعلی بازداشت و غرض تحقیقات بیشتر تحت نظارت قرار گرفت.

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim