تیرباران یک فردملکی به اتهام همکاری با دولت

نیوزویم- غور: دوشنبه30دلو1396 / 19فبروری2018
taleban farah
طالبان یک باشنده ولسوالی تیوره ولایت غور را به اتهام همکاری با دولت تیرباران کرده اند.
محمداقبال نظامی سخنگوی پولیس غور میگوید که فرد کشته شده عبدالرحیم نام داشت وباشنده منطقه سرتنگی ولسوالی تیوره بود. وی افزود که افراد قوماندان سیف الرحمن یکی از فرمانده های محلی طالبان در ولسوالی تیوره این فرد را ره ظن همکاری با د ولت از خانه اش بیرون کشیده و سپس تیرباران کرده اند.
@newsvim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim