یک قاضی در هرات از سوی طالبان تیرباران شد

mahkama 2
نیوزویم- هرات _ غور!
طالبان یک قاضی محکمه ولایت غور را در ولسوالی شیندند ولایت هرات تیرباران کرده اند.
محمد اقبال نظامی سخنگوی پولیس غور میگوید که مولوی بازمحمد قاضی محکمه ولسوالی تیوره ولایت غور ؛ صبح امروز زمانیکه به طرف ولایت هرات میرفت در مسیر دشت شیرزاد مربوط ولسوالی شیندند ولایت هرات از سوی طالبان از موتر پیاده و به جای نامعلومی برده شده بود. او میگوید که ساعاتی پس  طالبان این قاضی را تیرباران کرده اند.  @newsvim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim