بازداشت یک دهشت افگن با ده ها پایه تجهیزات اطلاعاتی و جاسوسی

Tuesday, February 20, 2018

mokhaberaنیوزویم- هرات: سه شنبه01حوت1396 / 20فبروری2018
یک عضو گروه دهشت افگنان روز گذشته حین انتقال ده ها پایه مخابره و تجهیزات استخباراتی و جاسوسی در مربوطات ولسوالی کهسان هرات بازداشت شد.
سید احمد محمدی سرپرست دفتر سخنگوی پولیس هرات میگوید که این فرد همراه با 28 پایه مخابره آیکم دستی، یک پایه مخابره ثابت مرکزی، 2 بسته لین مخابره، یک پایه شارژر، یک میل خفه کن تفنگچه و یک عراده موتر نوع فلدر از منطقهء «بازگیر» شهرک اسلام قلعه هرات بازداشت شده است.
پولیس از این فرد بنام عبدالله ؛باشنده بندر اسلام قلعه یاد کرده است.
این روز ها در تمام نقاط شهر و ولسوالی های کلیدی هرات بخاطر تامین امنیت محفل افتتاح پروژه تاپی آمادگی های خاص گرفته شده و این فرد نیز در یکی از ایست های بازرسی به چنگ پولیس افتاده است.
هرچند شایعاتی وجود دارد که شاید این مخابره ها از جانب حلقاتی در آنسوی مرز جهت قرار دادن به بدست گروه های جاسوسی از طریق بندر اسلام قلعه وارد هرات شده باشد؛ اما هیچ مقام رسمی در اینمورد اظهار نظری نکرده است.
@newsvim

 
NewsVim نیوز ویم © 2011 | Designed by RumahDijual, in collaboration with Online Casino, Uncharted 3 and MW3 Forum