آغاز وسیعترین عملیات تصفیوی در پشترود فراه

amaliat farah
نیوزویم- فراه: سه شنبه 24دلو1396 / 13فبروری2018
صبح امروز ؛ وسیعترین عملیات تصفیوی و محاربوی قوای مشترک امنیتی افغان در ولسوالی پشترود ولایت فراه آغاز یافته است.
این عملیلت با نام (ظفر 77) قسمتی از عملیات خالد 96 است که در آن صدها تن از نیروهایی امنیتی و دفاعی پولیس ملی ، اردوی ملی ، قطعه خاص ، پولیس نظم عامه قطعه ضربتی و امنیت ملی شرکت دارند.اقبال باهر سخنگوی پولیس فراه میگوید که عملیات ظفر77 حوالی ساعت 7صبح امروز در حساسترین نقاط که در آن گروه های دهشت افگن و مخالفین مسلح دولت وجود دارند شامل قریه های بلنده، قلعه ملا امان ، شهر کهنه ، و کبابی ولسوالی پشترود به منظور سر کوب تصفیه و تلاشی از وجود دهشت افگنان آغاز گردیده است.
سخنگوی پولیس گزارش داد که این عملیات در حال حاضر رو به پیشروی بوده و طبق اطلاعات مخالفین دولت در حال فرار و عقب نشینی از این ساحات میباشند.
جزئیات و نتایج این عملیات بعدا نشر خواهد شد.
@newsvim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim