Music

3/Music/post-grid

Monday, February 12, 2018

افتتاح سرک زرنج-کنگ در ولایت نیمروز

nimroz sarak 3
نیوزویم- نیمروز: دوشنبه 23 دلو1396 / 12فبروری2018
سرک عمومی زرنج-کنگ به طول 12 کیلومتر و با هزینه 189 میلیون افغانی با حضور مقامات محلی نیمروز افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.
انجینیر محمد سمیع والی نیمروز میگوید که این سرک از بودجهء بانک جهانی و به کمک وزارت فوائد عامه در مدت کمتر از 14 ماه تکمیل و به بهره برداری سپرده شد.والی نیمروز افتتاح سرک زرنج-کنگ را یکی از دست آورد های اداره محلی و بزرگان منطقه دانست.
او و از مردم خواست تا در حفظ و مراقبت پروژه های عام المنفعه دقت لازم نموده و با نیروهای امنیتی خود همیشه همکار باشند.
با این حال نمایندگان مردم و بزرگان محلی که در این مراسم شرکت داشتند از حکومت مرکزی و اداره محلی نیمروز خواهان توجه بیشتر در راستای تطبیق برنامه های انکشافی و تامین امنیت در مسیر سرک ها شدند.
حضور مخالفین و افراد مسلح در مسیر سرک ها که دست به سرقت و اخاذی میزنند از عمده ترین نگرانی رانندگان موترهای باربری و مسافرین میباشد.