قتل یک جوان در پی مشاجره لفظی

qatl 2
نیوزویم- هرات:
یک جوان ‌۲۳ساله حوالی ساعت 8 شب گذشته در قریهء «سنوگرد» ولسـوالی گذره با شلیک تفنگچه کشته شده است.
عبدالاحد ولی زاده سخنگوی پولیس هرات میگوید که این رویداد ناشی از یک مشاجره لفظی بوده که بعدا منجر به قتل یکتن از طرفین درگیر شده است.
گمان میرود که قاتل از محل واقعه فرار کرده و تا کنون کسی در پیوند به قضیه بازداشت نشده است.با این حال سخنگوی پولیس میگوید که فرد قاتل ازسوی پولیس شناسایی شده و قضیه تحت بررسی قرار دارد.
@newsvim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim