رئیس جمهور غنی روند توزیع اسناد رسمی ملکیت به شهروندان هرات را آغاز کرد

نیوزویم- هرات: شنبه05حوت1396 / 24فبروری2018
araziبرای نخستین بار روند توزیع اسناد ملکیت های ثبت شده شهروندان هرات امروز طی محفلی با حضورداشت رئیس جمهور محمد اشرف غنی آغاز یافت.
امروز اسناد رسمی 500 واحد ملکیت های ثبت شده مردم در ریاست اراضی ولایت هرات توزیع گردید؛ و رئیس جمهور غنی این روند را با توزیع 6قطعه سند ملکیت با دستان خودش آغاز کرد.
رئیس جمهور غنی در این مراسم سخنرانی کرد و ازاینکه ثبت ملکیت ها در اداره اراضی با استقبال مردم هرات مواجه شده اظهار خوشی کرد.
آقای غنی گفت:» داشتن اسناد معتبر ملکیت؛ ارزش املاک را بالا میبرد و مردم در زمان فروش میتوانند با قیمت بالا ملک خود را بفروش برسانند».
وی افزود که با ثبت املاک در اداره اراضی از غصب ملکیت های دولتی جلوگیری شده و درعین حال ملکیت های غیر رسمی نیز شامل ساحات رسمی شده و از خدمات شهری بهره مند خواهند شد.
از سوی دیگر جواد پیکار رئیس اداره اراضی کشور میگوید که تا ختم سال 2018 میلادی 700هزار خانه در این اداره ثبت میشود؛ و قرار است تا ختم سال 2020میلادی اسناد ملکیت بیش از یک ملیون خانهر برای شهروندان توزیع گردد.
مقامهای حکومتی میگویند که با ثبت ملکیت ها در تمام ساحات ولایت هرات عواید شهرداری ها از ناحیه جمع آوری درست مالیاتی افزایش خواهد یافت و از جانب دیگر تمام شهروندان به صورت یکسان از خدمات شهری و شهرسازی بهره مند خواهند شد.
قرار است این روند در دیگر ولایات کشور نیز عملی گردد و ملکیت های مردم ثبت کتاب ریاست های اراضی گردد و به مردم اسناد رسمی و قانونی توزیع گردد.
گزارش: سیدعبدالله سادات
@newsvim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim