Music

3/Music/post-grid

Sunday, February 11, 2018

موتری که در هرات رشوت گرفته شده بود

نیوزویم- هرات: یکشنبه 22 دلو1396 / 11فبروری2018
motar reshwati
این موتر مُدل بالا و گران قیمت که در تصور دیده میشود؛ از سوی یک مقام بلندپایه اداره محلی هرات رشوت گرفته شده است.
اداره محلی هرات هنوز نام و موقف این مقام بلندپایه دولتی و فرد رشوت دهنده را فاش نکرده است.
جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات تا کنون به همین معلومات مختصر اکتفا کرده و میگوید که یک مقام بلند پایه دولتی در اینولایت به اتهام گرفتن این موتر بطور رشوت بازداشت شده و تحت بازجوئی قرار دارد.سخنگوی والی هرات مشخص نساخت که این مقام دولتی مسئول کدام اداره بوده و از چه کسی و در بدل انجام چه کاری رشوت گرفته است.
او میگوید که موتر مذکور ظبط دولت شده است و عاملین این موضوع مجازات خواهند شد.
هرچند  طی سال روان ده ها تن از کارمندان و مسئولان دوایر دولتی در ولایت هرات به جرم انواع فساد اداری بازداشت و به ارگانهای عدلی وقضائی سپرده شده اند؛ اما مورد فوق پرده ای دیگر از نوع جدید گرفتن رشوه های غیر نقدی شامل اموال، اجناس و حتا وسایط نقلیه را بر میدارد.
دیده شود که آیا رهبری اداره محلی هرات نام و مشخصات این مقام مهم دولتی و فرد رشوه دهنده را افشا خواهد کرد ویا پرونده شان دور از دید مردم و رسانه ها، مختومه اعلان خواهد شد؟
البته تا زمانیکه که پرده از چهره عاملین این فساد برداشته می شود، مردم عام به هر یک از ارگانهای مهم دولتی به دیده شک و تردید خواهند نگریست.