Music

3/Music/post-grid

Monday, February 26, 2018

در کمین طالبان یک ساتنمن و دو سرباز کشته شدند

qatl policeنیوزویم- فراه: دوشنبه07حوت1396 / 26فبروری2018
طالبان ظهر امروز با ایجاد کمین در منطقه کاهدانک شهر فراه یک ساتنمن پولیس بنام «تازه گل» را با دو سرباز امنیتی تیرباران کرده اند.                                                                  عبدالرزاق شیرزاد، آمر امنیت فرماندهی پولیس فراه وقوع این رویداد را تائید کرده است.   یک منبع دیگر امنیتی میگوید که یکتن از افراد کشته شده فرد ملکی است که با این مامور پولیس همراه بوده است.   گزارش هایی وجود دارد که افراد وابسته به طالبان طی پلانی؛ این مامور پولیس و همراهانش را به سوی منطقه ای که طالبان در آنجا کمین گرفته بودند کشانده اند.
@newsvim