تهداب گزاری ساختمان جدید ریاست اراضی هرات

نیوزویم- هرات: شنبه05حوت1396 / 24فبروری2018
arazi 2
ساختمان جدید اداره اراضی ولایت هرات با هزينه حدود يك ميليون دالر ساخته میشود.
سنگ تهداب این ساختمان امروز از سوی جواد پيكار رييس اداره مستقل اراضي افعانستان و وزير شهرسازي کشور در منطقه دشت خواجه صاحب گذاشته شد.
جواد پیکار رئیس اداره اراضی کشور میگوید که قرار دست این ساختمان با تمام بخشهایش الي شش ماه آینده تکمیل و به بهره برداری سپرده شود.
@newsvim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim