بازداشت یک فروشنده مواد مخدر در غور

نیوزویم- غور: سه شنبه01حوت1396 / 20فبروری2018
mawad mokhdrپولیس در ولایت غور یک فروشنده مواد مخدر را بازداشت کرده است.
اقبال نظامی سخنگوی پولیس غور میگوید:
این فرد عبدالواحد نام دارد وباشنده شهر فیروزکوه مرکز غور می باشد که برای معتادین در منزل خویش چرس وکرستال میفروخت.
از خانه این عرد مقدار 4کیلو گرام چرس و232 گرام کرستال بدست آمده است.
@newsvim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim