مرز دوغارون به روی مسافرین مسدود شد

نیوزویم- هرات: یکشنبه29دلو1396 / 18فبروری2018
dogharonدر اثر انفجار یک بالون گاز در سالون ورودی مرز دوغارون (نقطه صفری بین ایران و افغانستان -هرات) یکتن زخمی ، قسمتی از سالون تخریب و مرز به روی مسافرین مسدود شد.
یک منبع مسئول در مرز دوغارون به خبرگزاری رسالت گفته است که برخی از مسافرین هنگام بازگشت از ایران به افغانستان باخود کپسول های گاز را میاورند و فردی که در این حادثه زخمی شده نیز یک مسافر بوده است.مسئولان جانب ایران گفته اند که در این حادثه برخی از لوازم و تجهیزات کمپیوتری قسما تخریب شده است و تا زمانی که سیستم های کمپیوتری این سالون دوباره وصل گردند؛ این گمرک به روی رفت و آمد مردم مسدود خواهد بود.
گفته شده یک تیم از مشهد جهت فعال سازی سیتم های تخریب شده به نطقه صفری اعزام شده و قرار است به زودی مرز دوغارون به روی مسافرین باز گردد، اما زمان دقیق فعال شدن دوباره مرز تا کنون مشخص نیست.
جانب ایران از مسافرین خواسته است تا قبل از سفر به سوی مرز دوغارون، نخست با مرزبانان در نقطه صفری هماهنگی کنند.
تا کنون مقامات افغانستان در این مورد اظهار نظری نکرده اند.
گفتنیست روزانه بیش از یک هزار تن از طریق مرز دوغارون به کشور ایران سفر نموده و یا هم از اینطریق وارد خاک افغانستان میشوند.
@newsvim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim