بازداشت یک انتحار کننده در هرات

نیوزویم- هرات: پنجشنبه 26دلو1396 / 15فبروری2018
dozd heratکارمندان امنیت ملی هرات از وقوع یک حمله انتحاری در این ولایت جلوگیری کرده اند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید که ماموران امنیت ملی هرات یک فرد انتحار کننده و موتر بمبگذاری شده اش را قبل از ورود به شهر هرات بازداشت کرده اند.جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید: این فرد هنگامي كه ذریعه یکعراه موتر بنز باربری به طرف شهر هرات در حرکت بود ، از مربوطات ولسوالي چشت دستگیرشده است.
با این حال برخی منابع امنیتی میگویند که این انتحار کننده چند روز قبل زمانیکه قصد داشت با استفاده از موتر باربری بمب گذاری شده اش خود را در نزدیکی بند سلما انفجار دهد بازداشت شده است.
@newsvim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim