بازهم زنی در هرات قربانی خشونت شد

نیوزویم- هرات: سه شنبه 24دلو1396 / 13فبروری2018
dordana
شامگاه امروز یک خانم نسبتا جوان در مرکز شهر هرات از سوی شوهرش به قتل رسیده است.
عبدالاحد ولی زاده سخنگوی پولیس هرات میگوید که این واقعه در منطقه ء حوض کرباس شهر هرات مربوط حوزه نهم امنیتی بوقوع پیوسته و این خانم با تناب خفه شده است.
به گفته ولی زاده تا کنون علت این واقعه معلوم نبوده و شوهر این خانم پس از کشتن خانمش فرار کرده است. وی میگوید که پولیس تحقیقات خود را جهت روشن نمودن قضیه و بازداشت قاتل آغاز کرده است.

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim