کشف یک محمولهء مهمات داعشیان در غور

نیوزویم- غور: یکشنبه 22دلو1396 / 11فبروری2018
mohemat
مقامها در ولایت غور از کشف یک محمولهء نسبتا بزرگ مهمات داعشیان خبر داده اند.
دفتر مطبوعات ولایت غور با نشر خبرنامه ای گفته است که این محموله مهمات در منطقهء پشته نور ولسوالی لعل و سرجنگل  توسط یک قوماندان محلی داعشیان بنام قاری رحمت الله انتقال داده میشد که بدست کارمندان امنیت ملی افتاده است.گفته هایی وجود دارد که قرار بود این محموله مهمات از مسیر ولسوالی لعل و سرجنگل به منطقه ء مرغاب شهر فیروزکوه مرکز غور انتقال و به دسترس جنگجویان داعشی قرار داده شود.
در خبرنامه آمده است که مهمات بدست آمده شامل 9 فیر راکت،5 فیر مرمی میزایل، 2 فیر توپ، 6 فیر هاوان، یک عدد ماین ضد پرسونل، 200 فیر مرمی دهشکه، یک میل نارنجک‌انداز و 15 سرگلوله توپ می‌باشد.
ولایت غور در حوزه غرب کشور تنها ولایتی است که داعشیان تا کنون توانسته اند در آن حضور فعال داشته باشند.
خبر: کهندژ  —  ادیت: نیوز ویم — عکس : آرشیف

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim