طی یک سال 865 زندانی در هرات به فرمان رئیس جمهور کشور آزاد شدند

zandan
نیوزویم- هرات: سه شنبه 08حوت1396 / 27فبروری2018
با آزاد شدن 49 تن دیگر از زندانیان محبس مرکزی هرات ؛ شمار زندانیان آزاد شده در سال روان به 865 تن رسیده است.
مسئولان در زندان مرکزی هرات با نشر خبرنامه ای گفته اند که از آغاز سال روان تا کنون 865 تن از زندانیان محبس هرات طی فرامین مختلف ریاست جمهوری کشور ؛ از زندان آزاد شده اند.
در تازه ترین مورد؛ ریاست جمهوری کشور طی فرمانی بمناسبت میلاد نبی کریم «ص» 49 تن از جمله 7خانم را از زندان هرات آزاد کرده است.
همچنان در خبرنامه گفته شده که طی این فرامین در مدت زمان باقی مانده حبس 650 تن دیگر نیز تخفیف آمده است.
گفتنیست ؛ همه ساله ریاست جمهوری کشور به مناسبت های مختلف ملی و مذهبی؛ شماری از زندانیان غیر سیاسی و افرادی که مرتکب به جرایم سنگین نباشند را از زندان آزاد ساخته و در مدت حبس برخی از آنان نیز تخفیف بمیان میاورد.
این فرامین شامل حال زندانیان در دیگر ولایات کشور نیز میشود.
@newsvim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim