کودک 8ساله ای که پس از تجاوز جنسی سربریده شد

kodak
نیوزویم- هرات: جمعه27دلو1396 / 16فبروری2018
یک پسر بچه 8ساله در شهر هرات نخست مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و سپس سر بریده شده است.
پولیس هرات میگوید که دو جوان را در پیوند به این موضوع بازداشت کرده اند.
عبدالاحد ولی زاده سخنگوی پولیس هرات به نیوز ویم گفت که دو روز پیش دو جوان 18 و 20 ساله ایکه باشندگان ولسوالی انجیل هرات میباشند؛ یک طفل (پسر) 8 ساله را از مربوطات ولسوالی انجیل به منطقه کوهستانی شیدائی در شمال شفاخانه اطفال انتقال؛  و پس از تجاوز جنسی بر وی او را ذریعه کارد سر بریده بودند.وی افزود پولیس هرات جسد این طفل را امروز کشف و غرض تحقیقات به طب عدلی منتقل نموده است.
گفتنیست که  هردو جوان بازداشت شده به جرم خویش اعتراف کرده و از انجام این عمل اظهار ندامت کرده اند.
در یک خبر دیگر :
مردی که دیروز خانم خود را در ولسوالی انجیل هرات سربریده بود از سوی پولیس بازداشت شد.
عبدالاحد ولی زاده سخنگوی پولیس هرات میگوید که فرد قاتل از منطقه دشت خواجه صاحب انصار بازداشت شده و در اعترافات خود مشکلات درون فامیلی را عامل این واقعه عنوان کرده است.
طی هفته روان قتل دو زن در مربوطات شهر هرات از سوی شوهران شان؛ بنابر آنچه اختلافات درون فامیلی عنوان شده ثبت شده است.
@newsvim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim