آزاد سازی 8زندانی بمنابست 8ثور در هرات

نیوزویم- هرات: سه شنبه 24دلو1396 / 13فبروری2018
zandanهشت تن از زندانیان محبس مرکزی ولایت هرات شامل فرمان عفو ریاست جمهوری کشور شده و امروز از حبس آزاد شدند. جنرال حمیدالله صدیقی مدیر عمومی زندان مرکزی هرات میگوید که این افراد طی فرمان ریاست جمهوری کشور بمناسبت هشتم ثور «سالروز پیروزی مجاهدین» از زندان آزاد شده اند.مدیر زندان هرات از افراد آزاد شده خواست تا دیگر مرتکب جرایم نشوند ؛ زیرا افرادی که بار دیگر به ارتکاب جرایم زندانی شوند شامل فرمان های عفو دولت نخواهند شد.
@newsvim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim