این بار نیروهای دولتی 5طالب را اسیر گرفتند

نیوزویم- غور: سه شنبه01حوت1396 / 20فبروری2018
bazdasht taleban 2
هرچند در برخی از درگیری ها ؛ طالبان تعدادی از سربازان دولتی را اسیر میگیرند؛ اما این بار نیروهای امنیتی درولایت غور 5 طالب را در میدان جنگ دستگیر کرده اند.
در جریان نبرد میان قوای دولتی و طالبان در منطقه کشک ولسوالی چهارسده ولایت غور (5) طالب مسلح بدست نیروهای دولتی اسیر شدند.
محمد اقبال نظامی سخنگوی پولیس غور میگوید که حوالی ساعت 6صبح امروز درگیری بین نیروهای امنیتی وطالبان مسلح در منطقه یادشده صورت گرفت و زمانیکه این گروه از طالبان قصد فرار از مخفیگاه خود را داشتند اسیر شدند.
او میگوید که هنوز هم د این ساحه جنگ بین دو طرف به صورت پراکنده جریان دارد و از تلفات احتمالی گزارشی در دست نیست.
گفتنیست تا کنون بارها نیروهای دولتی بدست طالبان اسیر شده اند و این بار قوای دولتی موفق به زنده دستگبر کردن 5 طالب در غور شده اند.
@newsvim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim