کشف 4.5تُن ترکیبات سازندهء مواد انفجاری در شهر هرات

Carbidنیوزویم- هرات!
نزدیک به 4.5 تن مواد کیمیاوی «کاربید» که از آن برای انفجار استفاده میشود ؛ همراه با مقداری مواد سازنده مخدرات در شهر هرات کشف شد.
جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید که این مقدار مواد روز گذشته در يكعراده موتر تيلربارگیری و از طریق از بندر اسلام قلعه وارد شهر هرات شده بود.وی افزود که این موتر به اتهام فرار از محصول گمرکی متوقف شد و بعد از تشریح مشخص گردید که دران ۸۰بیلر ۵۴ کیلویی مواد کاربید که واردات آن غیر قانونی بوده و از آن در ترکیب مواد انفجاری استفاده ميشود و همچنان ۵ بوری ۴۹ کیلویی مواد ناشناس که طبق معلومات در تولید مواد مخدر استفاده میگردد بارگیری شده بود.
سخنگوی والی هرات میگوید که در پیوند به قضیه مسئول شرکتي كه اين مواد رابارگيري نموده بود دستگیر و تحت تحقیق قرار گرفته است.
@newsvim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim