آزادی 39زندانی در نیمروز

نیوزویم- نیمروز: یکشنبه29دلو1396 / 18فبروری2018
NIMROZ ZENDANI
39 تن از زندانیان محبس ولایت نیمروز به مناسبت میلاد حضرت محمد (ص) از حبس رها و در مدت قید 14 تن دیگر عفو و تخفیف مجازات صورت گرفته است.
در خبرنامه دفترمطبوعات ولایت نیمروز آمده است که این افراد طی فرمان نبر168ریاست جمهوری مورد عفو قرار گرفته اند.
گفتنیست که ظی سال روان ریاست جمهوری کشور طی فرامین جداگانه ای؛ ده ها تن از زندانیان محابس دیگر ولایات کشور را نیز بمناسبت های گوناگون شامل عفو نموده است. @newsvim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim