آغاز به کار 2 ولسوالی تازه تاسیس درهرات

zawol - koh zor
نیوزویم- هرات: سه شنبه 24دلو1396 / 13فبروری2018
از جمله چهار ولسوالی نو تاسیس در ولایت هرات امروز دو ولسوالی آن رسما افتتاح و به فعالیت آغاز کردند.
محی الدین نوری معاون والی هرات در مراسم افتتاح این دو ولسوالی گفت که ولسوالی های زاول و کوه زور از جمله چهار ولسوالی نو تاسیس هرات اند که اخیرا در پی تقسیم لوی ولسوالی شیندند به پنج واحد اداری؛ در بدنه اداره محلی هرات جهت ارائه خدمات دولتی به مردم افتتاح گردیدند.طرح تقسیم ولسوالی شیندند به پنج واحد اداری ؛ حدود دو سال پیش از سوی نمایندگان مردم و بزرگان قومی در ولایت هرات به حکومت مرکزی پیشنهاد گردیده بود.
هرچند قبل از آن باشندگان شیندند حتا در دوره های ریاست جمهوری حامد کرزی بارها خواهان ارتقای شیندند به یک ولایت مستقل شده بودند؛ اما  در نهایت طرح تقسیم این ولسوالی به واحد های مختلف اداری از سوی حکومت وحدت ملی منظور گردید.
اکنون در کنار ولسوالی شیندند ولسوالی های زیرکوه، پشت کوه، کوه زور و زوال ایجاد شده و ولسوالان آنها نیز از سوی اداره مستقل ارگان های محلی معرفی شده اند.
به اینترتیب شمار مجموعی ولسوالی های هرات از ۱۵ به ۱۹ ولسوالی افزایش یافته است.
با این حال عبدالاحد ولی زاده سخنگوی پولیس هرات نیز میگوید که در آینده نزدیک دو ولسوالی جدید دیگر بنامهای زیرکوه و پشتکوه افتتاح و ولسوالان آن به کار خود آغاز میکنند.
گفتنیست ولسوالی شیندند در ۱۳۵ کیلومتری جنوب شهر هرات؛ به دلیل وسعت اراضی و موجودیت گروه های مختلف مخالفین مسلح دولت به عنوان یکی از مراکز تهدید برای هرات محسوب میشد و از اینرو؛ در در سال 1396 به پنج واحد اداری به شمول شیندند تقسیم شد.
و اما از جانب دیگر؛ هرچند هدف کلی تقسیمات شیندند به پنج ولسوالی بهبود امنیت هرات و تاثیر مثبت آن بر ولایات همجوار عنوان شده است؛ از سوی دیگر برخی از بزرگان محلی وصاحب نظران از تقرر افراد بی تجربه  و نا آشنا با محیط  به عنوان ولسوالان این واحد های اداری اظهار نگرانی میکنند.
این درحالیست که براساس گزارش ها در حال حاضر حدود  ۲۰ گروه از مخالفین دولت در ولسوالی (شیندند سابق) فعالیت دارند و مردم همچنان خواهان پاک سازی این ساحات از حضور این گروه ها میباشند.
گزارش: سید عبدالله سادات

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim