Music

3/Music/post-grid

Saturday, February 17, 2018

امنیت ملی هرات 2 دزد مسلح را بازداشت کرد

نیوزویم- هرات: شنبه28دلو1396 / 17فبروری2018
dozdanکارمندان امنیت ملی هرات دو فرد مسلح را هنگام سرقت اموال یک خانه مسکونی در شهر هرات بازداشت کرده اند.
دفتر مطبوعات و روابط عامه امنیت ملی هرات میگوید که این دو دزد مسلح به همكاري مردم محل دستگير و از نزدشان يك ميل تفنگچه ويك قبضه چاقو بدست آمده است. منبع افزود که هردو فرد بازداشت شده به جرم خود اعتراف کرده و هدف از وارد شدن به این خانه را سرقت اموال آن عنوان کرده اند. اخیرا دست آورد های کشفی نیروهای امنیت ملی در ولایت هرات بیشتر شده و مسئولین دلیل عمده آن را تلاش های جدی بخش های کشفی و همچنان اعتماد و همکاری مردم عنوان میکنند.
@newsvim