تجاوز جنسی یک جوان بر مادرش

نیوزویم- هرات: پنجشنبه 28جدی1396 / 18جنوری2018
bazdash 2پولیس هرات از بازداشت جوانی خبر میدهد که نیمه شب به بستر مادرش رفته و بر وی تجاوز جنسی کرده است. عبدالاحد ولی زاده سخنگوی پولیس هرات میگوید این جوان 24 ساله در منطقهء نو آباد مربوط ناحیه یازدهم شهر هرات؛ دو شب قبل بر مادرش تجاوز جنسی کرده بود که صبح امروز بازداشت و تحت توقیف قرار گرفت.آقای ولی زاده میگوید که این جوان در پی ادعای مستقیم مادرش دستگیر شده و پرونده اش به نهاد های عدلی و قضائی سپرده میشود.  گفتنیست که تا کنون بارها از تجاوز پدر بر دختر، خسر بر عروس و برادر بر خواهر و پسر بر مادرش گزارشاتی منتشر شده و صاحبنظران این موارد را ناشی از مشکلات روانی و فقر جنسی در جوامع عقب مانده عنوان میکنند.

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim