انفجار ماین در یک خانه از زنان و کودکان قربانی گرفت

infajar 2نیوزویم- هرات: پنجشنبه 28جدی1396 / 18جنوری2018
انفجار ماین در یک خانه به شمول زنان و کودکان پنج تن را کشت و سه تن دیگر را زخمی ساخت.
جیلانی فرهادسخنگوی والی هرات میگوید این ماین صبح امروز در ولسوالی زیرکوه در خانه ای که مربوط نزدیکان طالبان بوده منفجر شده است.
تاکنون علت وقوع انفجار مشخص نیست.
@newsvim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim