ملا غنی ولسوال طالبان زخمی شد

نیوزویم- هرات: سه شنبه 26جدی1396 / 16جنوری2018
mula ghani
ملا عبدالغنی «کاکر» یکی از سرشناسترین فرماندهان جنگی طالبان در ولسوالی های شمالی ولایت هرات و همچنان ولسوال خودخوانده این گروه برای ولسوالی کشک رباط سنگی است .
مقامها در ولایت هرات میگویند که این فرمانده جنگی طالبان روز گذشته در جریان نبرد با نیروهای امنیتی در منطقهء » نهر صیاد» ولسوالی کشک رباط سنگی به شدت زخمی شده است.جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید که وضعیت جسمی این فرمانده ارشد طالببان وخیم گزارش شده است .
سخنگوی والی هرات افزود که عملیات مشترک نیروهای امنیتی درولسوالی های شمالی ولایت هرات  ازیک هفته بدینسو آغازگردیده است و تا کنون بسیاری ازمناطق از وجود طالبان پاک سازی شده است.
اداره محلی هرات ممدعیست که در این عملیات تااکنون بیش از ده طالب کشته وشماری هم زخمی شده اند.
گروه طالبان در این زمینه اظهار نظری نکرده اند

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim