بازداشت یکی دیگر از مسئولان معارف هرات به اتهام فساد مالی

نیوزویم- هرات: سه شنبه 26جدی1396 / 16جنوری2018
maref herat
یکی دیگر از مسئولان اداره معارف هرات که مظنون به فساد مالی است؛ روز گذشته از سوی نیروهای کشفی و امنیتی بازداشت شد.
جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید که آمرسواد آموزی ریاست معارف این ولایت به اتهام حیف ومیل نمودن بودجهء موسسات بین المللی که درراستای سواد آموزی اختصاص یافته بود، دستگیرو تحت توقیف قرارگرفته است.سخنگوی والی میگوید که این مسئول معارف هرات ازسوی شرکای جرمی اش که چندی قبل بازداشت شده بودند؛ متهم قلمداد شده بود.
این درحالیست که دست کم درجریان یک ماه اخیر نزدیک به بیست تن ازکارمندان ادارات دولتی درولایت هرات به اتهام فساد اداری دستگیر وزیر پیگرد قرارگرفته اند.

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim