بازداشت مدیر و کمیشن کارگمرک تورغوندی به ظن رشوت

نیوزویم- هرات: چهارشنبه 13جدی1396 / 03جنوری2018
imagesبر اساس گزارش ها موظفین امنیت ملی هرات سرپرست مدیریت گمرک بندر تورغوندی و یک کمیشن کار را به ظن گرفتن رشوت بازداشت کرده اند.
جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید که افراد یادشده دیروز عملا حین گرفتن رشوت بازداشت شده و پرونده های شان به نهاد های عدلی و قضائی سپرده شده است.
وی در مورد مبلغ پول و چگونگی موضوع معلومات نداد اما افزود که مبارزه با فساد اداری در اولویت کار رهبری ولایت است.
باید گفت گمرک های افغانستان بخصوص گمرک ولایت هرات از جمله نهادهای متهم به فساد گسترده اداری در کشور به شمار میروند اما تا کنون کمتر کسی از مقامات ارشد این ادارات مورد پیگرد قانونی قرار گرفته اند.

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim