Music

3/Music/post-grid

Saturday, January 20, 2018

امنیت از دست رفته فراه بر خواهد گشت

hilikopterنیوزویم- فراه: شنبه 30جدی1396 / 20جنوری2018
در پی نشر خبرهای مکرر از وخیم شدن اوضاع امنیتی فراه؛ روز گذشته مقامات ارشد نظامی ارتش از قل اردوی 207ظفر با قطعات خاص ارتش به هدف انجام عملیات تصفیوی وارد فراه شدند.
ناصر مهری سخنگوی والی فراه میگوید که در روزهای نزدیک ضمن تدابیرخاص امنیتی کمربند شهری، عملیات های گسترده در فراه آغاز خواهد شد.او میگوید که تورنجنرال محمد ناصر هدایت قوماندان قل اردوی 207 ظفر در رأس یک هیئت ارشد نظامی شامل نیروهای کمکی کماندو، نظم عامه و اردوی ملی بخاطر سرکوب کردن مخالفین مسلح دولت به فراه سفر کرده است.
وی به شهروندان فراهی اطمینان میدهد که ضمن تدابیر خاص امنیتی کمربند شهری، عملیات های گسترده با قوای هوایی و زمینی در اطراف مرکز و ولسوالی های تهدیدات بلند براه انداخته خواهد شد.
گفتنیست طی ماه های اخیر طالبان از هرگوشه مواضع قوای دولتی را هدف حملات شان قرار داده و تلفاتی را به آنان وارد کرده بودند.
@newsvim