بهره برداری از سه طرح عمرانی در غور

نیوزویم- غور: پنجشنبه 28جدی1396 / 18 جنوری2018
AB
ریاست احیاء و انکشاف دهات ولایت غور از راه اندازی شش بند آب‌گردان، 321 متر دیوار محافظتی و کانال‌های آبیاری به ارزش مجموعی 12 میلیون و 468 هزار افغانی خبر میدهند.
محفوظ الله فکور رئیس اداره احیا و انکشاف دهات ولایت غور میگوید که این پروژه‌ها در مناطق اخته‌خانه علیا، سُم‌قیل مرغاب و صادق‌علی شهر فیروزکوه ساخته شده است که بیش از 2 هزار و 200 جریب زمین زراعتی را زیر آبیاری قرار میدهد که و  از مزایای آن بیش از 870 خانواده نیز مستفید شده‌اند.
آقای فکور افزود که در جریان کار ساخت این پروژه ها بیش از 2 هزار و 200 از اهالی ایبن مناطق به کار مصروف شده بودند.
@newsvim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim