بازداشت چهار سلاح فروش در هرات

نیوزویم- هرات: سه شنبه 26جدی1396 / 16جنوری2018
salah forosh
پولیس هرات چهار فروشنده اسلحه را بازداشت کرده است.
عبدالاحد ولی زاده سخنگوی پولیس هرات میگوید که این افراد در نتیجه یک عملیات فوری کارمندان مدیریت استخبارات فرماندهی پولیس هرات از مرکز شهر همراه با یک میل تفنگچه ترکی، یک میل تفنگچه بریتا، یک میل سلاح موش کش، یک میل تفنگچه امبرلیس، سه ضرب بم دستی اف یک، 2 عدد شاژور تفنگچه تی تی، یک عدد شاژور تفنگچه سیگماه، یک عدد شاژور سلاح موش کش، 3 عدد شاژور مختلف النوع، یک فیر مرمی ام 49، یک قاب دوربین شب بین، 9 قبضه کارد کلان، یک قبضه شمشیر، 4 جوره بوت نظامی و 4 صوب پرتله بازداشت شدند.این درحالیست که طی یک ماه اخیر آمار ترور ها و قتل ها در شهر هرات افزایش داشته و براساس ارقام ارائه شده از سوی بیمارستان حوزوی این ولایت ؛ دست کم شش فقره قتل ذریعه سلاح در این مرکز ثبت شده است.
چندی پیش نیز پولیس ده ها میل سلاح گوناگون را از فروشگاه های شهر هرات جمع اوری و به فروشندگان هشدار داده بود تا از فروش سلاح و مواد نظامی خود داری کنند.
@newsvim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim