آتش زدن 477 کیلوگرام مواد مخدر در بادغیس

نیوزویم- بادغیس: پنجشنبه 28جدی1396 / 18جنوری2018
hariq mawadپولیس ولایت بادغیس مقدار 377کیلوگرام مواد مخدر و 100 لیتر مشروبات الکلی را به آتش کشیده است. احسان داوری سخنگوی پولیس بادغیس میگوید که این مقدار مواد مخدر طی دو سال اخیر در 40 واقعه مختلف از سوی پولیس مبارزه با مواد مخدر کشف و در پیوند به آن 50 تن نیز بازداشت شده بودند.سخنگوی پولیس میگوید که افزون بر این مقدار مواد مخدر،به تعداد 2 هزار عدد وسیله نیش‌زنی تریاک که از نزد کشت کنندگان مواد مخدر بدست امده بود نیز از بین برده شده است.
این در حالیست که ولایت بادغیس در سال گذشته در صد جدول ولایات کشت کننده مواد مخدر قرار داشت.

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim