بهره برداری از چهار شبکه آبرسانی در ولسوالی لعل و سرجنگل

نیوزویم- غور: چهارشنبه 29قوس1396 / 20دسمبر2017
water 2
ریاست احیاء و انکشاف دهات ولایت غور میگوید که چهار شبکه آبرسانی را در ولسوالی لعل و سرجنگل آن ولایت به بهره برداری سپرده است.
این برنامه ها شامل ذخیره گاه های آب آشامیدنی است که به ارزش 3ملیون و 875هزار افغانی و ده درصد سهم مردم محل در قریه های جلیسو، سیاه کوه، نو شوره و سرخ جوی ولسوالی لعل و سرجنگل که با نبود آب آشامیدنی مواجه بودند اجرا شده است.خیرمحمدنائبی، سرپرست ریاست احیا وانکشاف دهات غور‌ میگوید که از مزایای این پروژه‌ها نزدیک به یکصد فامیل مستفید شده‌اند.
کمبود آب صحی آشامیدنی یکی از مشکلات عمده باشندگان ولسوالی های ولایت غور عنوان شده است و به دلیل شور بودن آب چاه های دستی، مردم در برخی از نقاط مجبورند تا آب نوشیدنی را با پی نمودن فاصله های زیاد از چاه بمبه هابدست اورند.

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim