تیرباران دوجوان؛ زخمی شدن چهار پولیس و آتش زدن یک مکتب درپشتون زرغون هرات

نیوزویم- هرات: شنبه 2جدی1396 / 23دسمبر2017
tofangi
طالبان عصر دیروز در ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات دو جوان را از موتر مسافربری پیاده و تیرباران کردند. این گروه همچنان چهار سرباز پولیس را زخمی ساخته و نیز ساختمان ک مکتب را در این ولسوالی انفجار داده اند.
یک منبع امنیتی میگوید که مخالفین دولت در ولسوالی پشتون زرغون عصر دیروز دو جوان هجده و بیست ساله را که با برخی منسوبین امنیتی خویشاوندی داشتند؛ از موتر مسافر بری پیاده کرده و تیرباران کرده اند.با این حال عبدالاحد » ولی زاده» سخنگوی فرماندهی پولیس هرات  میگوید که پس از این واقعه پولیس محلی شامگاه دیروز در منطقه » لنگر و دشت بالای ولسوالی پشتون زرغون » با طالبان درگیر شدند که طی آن سه سرباز پولیس محلی ویک سرباز پولیس ملی زخمی شده و یکعراده رنجر نیز از سوی طالبان به آتش کشیده شده است.
سخنگوی پولیس میگوید که در این درگیری به طالبان نیز تلفاتی وارد شده است.
همچنان منابع دولتی تائید میکنند که طالبان شب گذشته در منطقه «ماروا» ولسوالی پشتون زرغون ساختمان یک مکتب را انفجار داده و حدود 2000کتاب را به آتش کشیده اند.
گفته شده که ساختمان این مکتب کاملا تخریب شده و تمام تجهیزات اداری آن نیز از بین رفته است.
باید گفت ولسوالی پشتون زرغون طی سالهای اخیر شاهد کمترین رویداد های امنیتی بوده است، اما به گفته منابع مردمی در این اواخر حضور مخالفین مسلح دولت در آن بیشتر احساس میشود.

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim