بُرد خبرنگاران هرات از قنسولگری هند

نیوزویم- هرات: شنبه 02جدی1396 / 23دسمبر2017
تیم والیبال خبرنگاران هرات در یک مسابقه دوستانه تیم والیبال قسنولگری هندوستان را سه -یک برد.
WALIBALL
قدیرشاهین خبرنگار و مسئول تیم والیبال خبرنگاران هرات میگوید که هدف از راه اندازی این مسابقه دوستانه؛ ستایش از حمایت وکمک های حکومت ومردم هندوستان برای افغانستان وتحکیم روابط دوستانه بوده است.
به گفته شاهین ؛ درسال ۲۰۱۷ تیم والیبال خبرنگاران بدنبال اشتراک در چهار جام ویک تورنمنت و راه اندازی یک جام ویژه زیر نام » جام شهدای خبرنگار»  وبرگزاری شش مسابقه دوستانه با تیم های والیبال هرات، در آخرین روز های ۲۰۱۷ مسابقه دوستانه والیبال را با تیم قنسلگری کشور هندوستان راه اندازی کردند که در نتیجه ۳بر ۱ به نفع تیم خبرنگاران هرات خاتمه یافت.
WALIBAL
در عین حال آقای «کمار گوراو» سرکنسل هندوستان در هرات میگوید که دوستی بین هندوستان و افغانستان به سطح بسیار بالای قرار دارد و کشور هندوستان بر علاوه اینکه کمک های انکشافی در تمام عرصه ها انجام میدهد، خواسته است تا از راه های فرهنگی و ورزشی این ارتباطات میان مردمان دو کشور گسترده تر شود.
خبرنگاران هرات طی سالهای اخیر بر علاوه تیم والیبال که 30 عضو دارد و از یک سال به اینسو ایجاد شده است؛ همچنان در رشته های فوتبال، شنا، فوتسال و دیگر رشته های ورزشی تیم هایی را ایجاد کرده اند و افتخارات خوبی را در مسابقات رسمی و دوستانه کسب نموده اند.
گزارش: سیدعبدالله سادات
ادیت: نیوز ویم

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim