بازداشت دو کارمند گمرک هرات به ظن فساد مالی

نیوزویم- هرات: سه شنبه 28قوس1396 / 19دسمبر2017
bazdash 2
امنیت ملی هرات ؛ دوتن ازکارمندان ریاست گمرک این ولایت را به ظن فساد اداری بازداشت کرده است.
جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید که این افراد به ظن حیف ومیل نمودن یک میلیون ویکصد وهفتاد هزارافغانی عواید این اداره بازداشت شده اند و پرونده های شان به ارگانهای عدلی و قضائی سپرده شده است.باید گفت که گمرک هرات از سالها به اینسو به عنوان یکی از ادارات دارای بیشترین فساد مالی شناخته میشود.
بنابر اظهارات سخنگوی والی هرات؛ از آغاز سال روان خورشیدی تا کنون بیش از دوصد تن از کارمندان ادارات مختلف دولتی به اتهام فساد اداری بازداشت و تحت پیگرد قانونی قرار گرفته اند.
این رقم نشان میدهد که فساد اداری در ولایت هرات بالاتر از تصور بوده و شکایاتی که از سوی شهروندان مطرح میشود بیشتر به حقیقت نزدیک است.
@newsvim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim