بازداشت یک ایرانی حین قاچاق مواد مخدر در فراه

نیوزویم- فراه: سه شنبه 28قوس1396 / 19دسمبر2017
farah qachaq
پولیس مبارزه با مواد مخدر ولایت فراه یک تبعه ایران را روز گذشته هنگام قاچاق 3کیلوگرام مواد مخدر بازداشت کرده است.
اقبال باهر سخنگوی پولیس فراه میگوید که این تبعه ایران زمانیکه مقدار 3کیلو گرام هیروئن را در موتر نفتکش خود جاسازی وقصد قاچاق آن به ایران را داشت از سوی پولیس مرزی و پولیس مبارزه با مواد مخدر در مرز » میل 78 ولسوالی پشتکوه » سرحد با ایران بازداشت شده است.مرز میل 78 در ولایت فراه یکی از راه های ترانزیتی مواد تجاری باکشور ایران است که هر ازگاهی قاچاقران نیز با مهارت مواد مخدر را در موترهای باربری جاسازی نمود و به ایران انتقال میدهند.
@newsvim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim