آغاز روند تداوی و جراحی رایگان نابینایان در زون غرب

نیوزویم- زون غرب: 27قوس1396 / 18دسمبر2017
eye 1گروهی از پزشکان چشم هرات برنامه ای را بخاطر تشخیص و تداوی افراد نابینا؛ و اجرای عملیات جراحی رایگان این مریضان در ولایات زون غرب کشور راه اندازی کرده و موفق شده اند تا کنون بینائی شماری از این افراد را بازگردانند.
داکتر شمس الحق «سلیم» یک تن از مسئولان راه اندازی این برنامه میگوید که تا کنون این برنامه در برخی از ولسوالیهای هرات و ولایات زون غرب از جمله نیمروز و بادغیس اجرا شده است.به گفته آقای سلیم تنها در ولایت بادغیس نزدیک به 500 مریض معاینه و 35 تن از آنان بخاطر نابینایی شان شامل برنامه ی عملیات رایگان شده اند.
به گفته وی تاکنون برخی از این نابینایان عملیاتشان به موفقیت انجام شده و بینایی خود را دوباره به دست آورده اند.
در کنار ولایت بادغیس همزمان برنامه تشخیص و عملیات رایگان چشم در ولسوالی کرخ هرات نیز راه اندازی شده بود که در این برنامه بیش از 500 تن معاینه و بالغ بر 60 بیمار چشمی شامل لیست جراحی رایگان چشم شده اند.
داکتر «سلیم»  هدف از راه اندازی این برنامه را بازگرداندن بینایی افرادی که بینایی خود را بخاطر مریضی آب مروارید(Cataract ) از دست داده بودند عنوان میکند و با ابراز خرسندی میگوید تاکنون این برنامه دست آوردهای خوبی داشته و توانسته به موفقیت اجرا شود.
برخی از باشندگان ولایت بادغیس که در این برنامه اشتراک کردند با ابراز خرسندی میگویند راه اندازی چنین برنامه هایی برای باشندگان این ولایت میتواند کمک بزرگی باشد.
به گفته آنان باشندگان این ولایت به مراکز صحی دسترسی کمتری دارند و این برنامه میتواند قسمتی از مشکلات آنان بکاهد.
آنان از دیگر پزشکان بخشهای مختلف هرات نیز میخواهند تا با راه اندازی چنین برنامه هایی به مشکلات مردم خود رسیدگی نموده و زمنیه تداوی افراد مستمند را فراهم سازند.
به گفته داکتر سلیم قرار است این برنامه تا 15 جدی سال روان ادامه داشته باشد و بیش از یکصد تن از افراد نابینا شامل لیست جراحی رایگان این برنامه شوند.
قرار است به زودی تیمی از چشم پزشکان هرات به ولایت فراه نیز سفری داشته باشند.
این برنامه از سوی انجمن طبی اسلامی افغانستان به همکاری جمعیت اصلاح افغانستان، انجمن دکتوران چشم افغانستان ( زون غرب)، دکتوران جهانی و وزارت صحت عامه کشور راه اندازی شده است.
wase behzadگزارش: واسع – بهزاد
ادیت: سادات

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim