تهداب گذاری کانالهای آبیاری به ارزش 67ملیون افغانی در فراه

نیوزویم- فراه: پنجشنبه 07جدی1396 / 28دسمبر2017
photo_2017-10-16_09-41-19به ارزش 67ملیون افغانی پروژه های آبیاری در ولایت فراه تهداب گذاری شده است.
ریاست حوزه دریایی هریرود-مرغاب با ارسال خبرنامه ای گفته است که کار ساخت این کانال‌ها صبح امروز در منطقه «دنبلی» و «خیرآباد» شهر  فراه از بودجه وزارت انرژی و آب کشور آغاز شده است.
خبرنامه می افزاید که این کانال‌ ها شامل پرچاوه، پلچک، تقسیم کننده آب، تحکیم سواحل و دیگر موارد می‌باشد و کار آن مدت دو سال را در بر خواهد گرفت که بیش از 4500 هکتار زمین را تحت آبیاری قرار خواهد داد.

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim