شلیک راکت کور 5 عضو یک فامیل را به خاک و خون کشید

نیوزویم- فراه: شنبه 2جدی1396 / 23دسمبر2017
RAKET
اصابت یک فیر راکت بر یک منزل مسکونی در قریه شیوان ولسوالی بالابلوک ولایت فراه پنج عضو یک فامیل را به خاک و خون کشیده است.
در این رویداد دو زن جان باخته و دو کودک و یک مرد زخمی شده اند.
همه این قربانیان اعضای یک فامیل بوده اند.
ناصرمهری سخنگوی والی فراه میگوید که این راکت شب گذشته از سوی گروه طالبان در جریان درگیری با قوای دولتی پرتاب شده است؛ اما طالبان گفته اند که راکت بادشده از سوی نیروهای دولتی شلیک شده است.باید گفت این اولین بار نیست که در اثر اصابت راکت های بی هدف به خانه های مردم زنان و کودکان قربانی میشوند؛ بلکه تا کنون بارها شلیک راکت و پرتاب کور کورانه هاوان ها در جریان درگیری میان قوای دولتی و طالبان در نقاط مختلف کشور از مردم ملکی قربانی گرفته است.
هر بار پس از بروز اینگونه حوادث جانبین درگیری یکدیگر را به کشتن مردم ملکی متهم میکنند و از سویی هم دولت در برخی موارد با پرداخت مبلغ ناچیزی به فامیل شهدا و زخمی ها؛ بر این جنایات سرپوش میگذارد.

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim